Tytuł zadania
Sportpark przy ulicy Św. Barbary

Zakres tematyczny
projekt dzielnicowy: OKRĘG DRUGI (Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice) (2OK)

Opis zgłaszanego zadania wraz uzasadnieniem konieczności realizacji zadania
Stworzenie zielonego kompleksu rekreacyjno-sportowego, zgodnego z wytycznymi MPZP, na który złożą się: boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni (20×20 m) z wyposażeniem sportowo-technicznym, 2 stoły pingpongowe, mały plac zabaw dla dzieci (ZDiZ – konkurs WPR) oraz 2 betonowe stoły do gry w karty, szachy i chińczyka. Obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony, wyposażony w ławki. Celem projektu jest poprawa wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu (MPZP pkt 14 ust. 2)

Działania, które zostaną podjęte:

 • przygotowanie terenu
 • wykonanie betonowego obrzeża
 • montaż osprzętu o charakterze wielofunkcyjnym – koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, piłka ręczna, piłka nożna
 • montaż placu zabaw, stołów pingpongowych, stolików betonowych do gier
 • nasadzenia: żywopłot, drzewa, trawa
 • wykonanie ławek wypoczynkowych na terenie obiektu
 • oświetlenie terenu
 • montaż piłkochwytów i ogrodzenia

Lokalizacja
Teren miejski, działki: nr 0100 43/2 oraz 41/7, przy ulicy Św. Barbary w Gdańsku (załącznik nr 1 – karta terenu do MPZP nr 1173 oraz interaktywny plan terenu z www.gdansk.pl)

Beneficjenci
Docelowa grupa osób, która najbardziej skorzysta z budowy obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie parku, to:

 • dzieci
 • młodzież
 • osoby dorosłe oraz osoby starsze zamieszkujące dzielnicę Śródmieście

Szacunkowy koszt
Projekt techniczny, pozwolenie na budowę, uzgodnienia – 10000,00 zł, Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni – 248850,00 zł (Sport Grupa Sp. z o.o.), Oświetlenie: 4 latarnie x 8500,00 zł (cennik miejski) = 34000,00 zł, Nasadzenia – 26532,00 zł, Ławki z oparciem – 10 ławek x 1046,00 zł (cennik miejski) = 10460,00 zł, Osprzęt – koszykówka, siatkówka, tenis, piłka ręczna, piłka nożna – 49519,00 zł (Pesmenpol Sp. z o.o.), Ogrodzenie z furtką – 54489,00 zł (Pesmenpol Sp. z o.o.), Mały Plac Zabaw – 50000,00 zł (konkurs WPR), 2 stoły pingpongowe – 10000,00 zł, 2 stoły do gier – 6150,00 zł (PPHU „BOGUS”)

ŁĄCZNIE: 500000,00 zł

Streszczenie zadania
Stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Św. Barbary, na który złożą się: boisko/kort tenisowy, stoły pingpongowe, plac zabaw dla dzieci, stoły do gry w karty, szachy i chińczyka. Obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony, wyposażony w ławki, otoczony zielenią. Celem projektu jest stworzenie miejsca wypoczynku dla ludzi w każdym wieku. Sportpark podniesie walory estetyczne historycznego parku wokół dawnego Pałacu Mniszchów oraz stworzy możliwość integracji mieszkańców. Sportpark stanowić będzie jedyny ogólnodostępny tego typu obiekt rekreacyjny w Śródmieściu.

www.sportparkswbarbary.pl